Over ons

Scouts Jan Breydel werd in 1950 boven de doopvont gehouden.

Alles begon met een tweetal ‘patrouilles’: een tiental leden, uitsluitend jongens. In 1985 werd er ook een vrouwelijke groep gecreëerd: Gidsen Ekwator (B1202M). Ondanks dat er vroeger 2 aparte groepen bestonden en de werking parallel liep, zijn beide groepen nu één grote groep geworden. sinds enkele jaren zijn we nu officieel “Scouts Jan Breydel en Gidsen Ekwator”.


Gedurende de loop der jaren zijn we gegroeid tot wat we nu zijn, met onze eigen gewoonten en jaarlijks terugkerende activiteiten. Zo hebben we nog steeds een ‘groepsaalmoezenier’, nl. Jan de Koster (pastoor in Ukkel) ondanks dat Scouts en Gidsen Vlaanderen een paar jaar geleden besloot om afstand te nemen van het katholieke karakter van de scouts. De groepsaalmoezenier ondersteunt de scouts waar mogelijk: tijdens het kamp (ouderdag en beloftedag) en tijdens het jaar (contact- en tussenpersoon bij administratieve en gemeentelijke aangelegenheden).
Verder zijn we een Nederlandstalige groep; Nederlands is de voertaal, zowel tijdens de vergaderingen als in onze communicatie met de ouders. Dit wil absoluut niet zeggen dat Franssprekende leden niet welkom zijn. De scouts is juist een goede plaats om Nederlands te leren, we willen hen daar dan ook ten volle bij helpen door zoveel mogelijk in het Nederlands te communiceren.

Tijdens het jaar worden door de takleiding activiteiten oftewel ‘vergaderingen’ georganiseerd. In de regel proberen we drie vergaderingen per maand te organiseren. In de praktijk is dit niet altijd mogelijk door bv. examens. Er zijn verschillende soorten vergaderingen zo zijn er halve, hele, gemeenschappelijke en avond vergaderingen. Info over de vergaderingen kan u steeds terugvinden in het maandblad.

Qua jaarlijks terugkerende groepsactiviteiten (=gemeenschappelijk, met heel de scouts) hebben we in het voorjaar: Een gezamenlijk groepsweekend in Dworp en de ‘Tocht door het donker’ in november/december, waarbij de nadruk wordt gelegd op een gezellige, familiale tocht.

In maart/april organiseren we het Groepsfeest: een eetfestijn gekoppeld aan toneeltjes, opgevoerd door de takken.

Eind juni is er de ‘Uitstap’, waar we met alle leden bijvoorbeeld naar Oostende, Gent of Huizingen trekken.
In juli volgt dan het hoogtepunt van het jaar met het jaarlijkse kamp in de Ardennen; gedurende 1 à 2 weken zetten we een tentenkamp op voor de oudere takken, terwijl de jongste tak in een gebouwtje/stal verblijft.